Produkter / Vask og rens

White spirit

Tjæralin White Spirit

Tjæralin White Spirit er for rengjøring og rens av malerverktøy. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm og vask hendene grundig etter bruk.  

Se fargekart


15-12-2016_WS_2,5l_kanne_jpg.jpgSkriv inn produksjonsnummeret fra ditt spann: