Sekretesspolicy | Cookies

Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 18 mars 2024
| Ikraftträdande 18 mars 2024

Denna integritetspolicy beskriver policyn för

Tjæralin AS,
Dynamitveien 24,
SKI
1400,
Norge,
E-post: tjaralin@tjaralin.no,
telefon: 004795041100

avseende insamling,
användning och utlämnande av din information som vi samlar in
när du använder vår webbplats (https://tjaralinwp.azurewebsites.net).
("Tjänsten"). Genom att gå in på eller använda
Tjänsten samtycker du till insamling, användning och
utlämnande av dina uppgifter i enlighet med detta
integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta,
ska du inte gå in på eller använda Tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan
förhandsmeddelande till dig, och kommer att publicera den reviderade
integritetspolicy för Tjänsten. Den reviderade
kommer att träda i kraft 180 dagar efter det att
reviderad policy publiceras på Tjänsten, och din
fortsatt åtkomst till eller användning av Tjänsten efter denna tidpunkt
kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade Integritetspolicyn. Vi
rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

 1. Information som vi samlar in:

  Vi kan samla in och behandla följande
  personuppgifter om dig:

  1. Namn
  2. E-post
  3. Mobiltelefon
  4. Adress
 2. Hur vi använder din information:

  Vi kan använda den information vi samlar in
  om dig för följande ändamål:

  1. Marknadsföring/ reklam
  2. Stöd
  3. Konfliktlösning

  Om vi vill använda dina uppgifter för något annat
  ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och kommer endast
  använda din information efter att ha mottagit din
  samtycke, och då endast för
  det eller de ändamål för vilka du har lämnat ditt samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra det
  annat följer av lag.

 3. Hur vi delar din information:

  Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter
  till tredje part utan att inhämta ditt samtycke,
  utom i begränsad omfattning
  omständigheter enligt beskrivningen
  nedan:

  1. Analys

  Vi kräver att sådana tredje parter använder
  personuppgifter som vi överför till dem endast
  för det ändamål för vilket det överfördes, och inte
  behålla den längre än nödvändigt för att
  uppfylla det ovannämnda syftet.

  Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter
  för följande: (1) för att uppfylla tillämpliga
  lag, förordning, domstolsbeslut
  eller annan rättslig process, (2) för att genomdriva din
  avtal med oss, inklusive denna sekretesspolicy; eller (3) för att svara på
  på anklagelser om att din användning av Tjänsten bryter mot
  tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vår
  företaget fusioneras eller förvärvas av ett annat
  företag kommer din information att vara en av
  de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

 4. Lagring av dina uppgifter:

  Vi kommer att behålla dina personuppgifter hos oss för
  90 dagar till 2 år efter att användarna har avslutat sina konton
  eller så länge som vi behöver det för att uppfylla ändamålen
  för vilka den samlades in enligt vad som anges i denna
  integritetspolicy. Vi kan behöva lagra
  viss information för längre perioder, t.ex.
  dokumentation/rapportering i enlighet med
  tillämplig lag eller andra legitima skäl, t.ex. verkställighet
  av juridiska rättigheter, bedrägeribekämpning etc.
  Återstående information och
  aggregerad information, som inte identifierar dig
  (direkt eller indirekt), får lagras på obestämd tid.

 5. Dina rättigheter:

  Beroende på tillämplig lag har du rätt att
  tillgång till och rättelse eller radering av dina
  personuppgifter, få en kopia av dina personuppgifter,
  begränsa eller protestera mot den aktiva
  behandling av dina uppgifter, be oss att dela (överföra) dina
  personuppgifter till en annan enhet,
  återkalla eventuellt samtycke som du har gett oss
  att behandla dina uppgifter, rätten att klaga till en
  myndigheter och sådana andra rättigheter som kan vara
  vara relevant enligt tillämplig lagstiftning. För att utöva
  dessa rättigheter kan du skriva till oss på
  tjaralin@tjaralin.no.
  Vi kommer att besvara din förfrågan i enlighet med
  gällande lagstiftning.

  Du kan välja att inte ta emot direkta
  marknadskommunikation
  eller den profilering vi utför för
  marknadsföringsändamål genom att skriva till oss på
  tjaralin@tjaralin.no.

  Observera att om du inte tillåter oss att samla in
  eller behandla de begärda personuppgifterna eller
  återkallar sitt samtycke till behandling för nödvändiga
  ändamål, får du inte komma åt eller använda
  de tjänster för vilka din information begärdes.

 6. Cookies etc.

  Vad är cookies?
  Hur använder vi cookies?
  Cookies som vi använder

  Google Analytics

  Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc ("Google"). Google Analytics använder cookies för att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av en sådan cookie när du använder den aktuella webbplatsen, inklusive din IP-adress, skickas till Google och lagras på servrar i USA. Vi använder anonymiseIP, en funktion som gör det omöjligt att identifiera en enskild användare. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

  Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i fall där tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan information som innehas av Google.

  Tjæralin använder Google Analytics för att analysera användningen av Tjæralins webbplats. Vi får information om vilka sidor som är mest besökta, varifrån användarna kommer, vid vilka tidpunkter sidorna är mest besökta osv.

  Tredeparts spørringer / Förfrågningar från tredje part

  Detta är förfrågningar från en användare till en extern tjänsteleverantör. Trots att dessa förfrågningar inte innehåller några cookies kan de ändå överföra information till tredje part. Google Analytics fungerar genom förfrågningar från tredje part.
   

  Hotjar

  Hotjar används för att analysera användartrender och webbanvändning samt feedback från användare av webbplatsen. Webbplatsen www.tjaralin.no har en spårningskod som kontaktar Hotjars servrar som kör ett skript mot din dator eller enhet. Detta skript kommer att registrera information relaterad till din användning av webbplatsen. Informationen skickas sedan till Hotjars servrar för analys. Hotjar samlar in information som din IP-adress, skärmupplösning, vilken webbläsare du använder, musrörelser, vilken webbplats du besöker, språkinställningar etc. Hotjar använder även cookies för att lagra information som inte innehåller personuppgifter. Den information som samlas in av Hotjar lagras på Hotjars servrar i Irland (EU). Den insamlade informationen omfattas av Hotjars "Sekretesspolicy" som finns på: https://www.hotjar.com/privacy

  Anpassa inställningar för cookies

  Anpassa dina samtyckespreferenser här

  Du kan när som helst ändra dina cookie-inställningar genom att klicka på knappen ovan. Då kan du gå tillbaka till bannern för samtycke till cookies och ändra dina inställningar eller dra tillbaka ditt samtycke omedelbart.

  Dessutom erbjuder olika webbläsare olika metoder för att blockera och radera cookies som används av webbplatser. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera/radera cookies. Nedan finns länkar till stöddokument om hur du hanterar och raderar cookies från de största webbläsarna.

  Krom: https://support.google.com/accounts/answer/32050

  Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

  Om du använder en annan webbläsare, vänligen besök webbläsarens officiella supportdokument.

  Senast uppdaterad: 08.11.2023

 7. Säkerhet:

  Säkerheten för din information är viktig för
  oss, och vi
  kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder
  för att förhindra förluster,
  missbruk eller obehörig användning
  ändra dina uppgifter nedan
  vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna,
  kan vi inte garantera absolut säkerhet och
  följaktligen kan
  vi inte säkerställer eller garanterar säkerheten för någon
  information som du skickar till oss
  och du gör detta på egen hand
  risk.

 8.  
 9. Klagomål/ombud för personligt skydd:

  Om du har frågor eller funderingar om din behandling
  av din information som är tillgänglig
  med oss, kan du skicka ett e-postmeddelande till vår
  Dataskyddsombud på Tjæralin AS,
  Dynamitveien 24,
  E-post: tjaralin@tjaralin.no.
  Vi kommer att hantera dina frågor i enlighet med
  gällande lagstiftning.

 10.  

Sekretesspolicy genererad med CookieJa.