Inspirasjon

Spørsmål og svar

Følgende produkter fra Tjæralin tåler frost: Dekkende, Beis, Dør/vindu, Kombiprimer, Treolje og Terrasse. Produktene kan lagres kaldt og brukes ned til -15 grader!
Tjæralin inneholder sopphindrende midler da det er ulovlig med soppdrepende midler.
Tjæralin kan brukes over de fleste produkter så lenge underlaget er mattet, rengjort og tørt. Gamle produkter med linolje, vokser eller tjære bør fjernes helt før behandling med Tjæralin.
Tjæralin kan blandes i alle farger uansett fargekart.
Tjæralin kan tynnes med White spirit. Men bør helst ikke tynnes utenom ved sprøyting. Kombiprimer tynnes/rengjøres med Universal-tynner no.1 eller sterkere. Murmal og Terrassebeis tynnes med vann.
Tjæralin har raskere tørketid, er patentert, dekkende, leveres i et uttall farger og er overmalbar.
To fyldige strøk er nok for å få et flott resultat.
Nei, Tjæralin er overmalbar med alle kjente dekkende produkter.
Tjæralin anbefales ikke å bruke over linolje/tjæreprodukter. Er den gamle malingen nedslitt, fungerer det stort sett bra. Vi kan imidlertid ikke love at det ikke oppstår blærer eller misfarging.