Tips og råd

Blæring

16-12-2016_linoljeblaering.jpg

Linoljeblæring

I etterkrigstiden var produkter som inneholdt linolje en vanlig behandling av hus. Linoljen trenger godt inn i treverket og vil ikke tørke. Ved fuktighet og varme vil det utvikles en gass inne i treet og trykket som oppstår under påvirkning av varme vil gjøre at det blærer.

Blærene er sirkelformede og ca. 25-30 mm, ser blanke ut og er ofte klebrige på baksiden. Oppstår oftest på relativt nymalte vegger. Linoljeblæring kan være vanskelig og kostbart å utbedre.

LØSNING:
Linoljeblærer kan fjernes fra veggen med varme eller kjemikalier. Eventuelt må det vurderes å skifte kledning. For å unngå problemet er det viktig å finne ut hva veggene er behandlet med tidligere.

 

16/12/2016


16-12-2016_fuktblaerer_590x248.jpg

Fuktblæring

Fukt i underlaget som en følge av konstruksjonsfeil eller dårlig ventilasjon kan gjøre at malingsfilmen blærer.

P.g.a det som beskrives over vil det kunne være konstant fukt i treverket. Dette gjør at det kan være vanskelig å få bukt med dette problemet uten at man utbedrer årsaken.

Malingsfilmen vil på grunn av vannet utvide seg ved påvirkning av varme og danne blærer. Blærene er ofte veldig store, 10-15 cm, og varierer i formen.

LØSNING:
Før ny behandling må man sørge for å utbedre eventuelle konstruksjonsfeil og ha god ventilasjon bak panelene.

Underlaget bør tørke godt før ny maling/beis påføres.

16/12/2016


16-12-2016_solbaerer_590x248.jpg

Solblæring

”Unngå å beise i sterkt sollys!” Det er meget gode grunner for det.

Sterk varme fører til at filmen tørker i overflaten og ikke gjennom.  I sterkt sollys vil det danne gasser som vil ut og vil da forme blærer.
Mørke farger er mer utsatt enn lyse, men det kan skje på alle. Solblærer kan være små og myke.

LØSNING:
Blærer kan ofte trykkes på plass med en finger. Eller må de skrapes ned, flekkmales og nytt strøk legges på.
Det beste for å unngå dette er å male etter solen.

16/12/2016