Tips og råd

Flassing

16-12-2016_flassing-bilde_590x234.jpg

Flassing

Dette er et problem som kan oppstå både på nye og gamle hus. Årsaken til
flassing kan være mange, men det er malingen som mister feste til underlaget.
Grunnen kan ofte være vaskelig å finne, men er knyttet til veggens historie.
Blæredannelser, dårlig vedheft mellom strøk, høvlede flater og for tykk film
kan forårsake flassing/krakelering.


Løsning:
Forarbeidet er veldig viktig for å unngå problem med flassing. Nytt treverk bør
behandles så snart som mulig etter at det er satt opp. Døde trefibre gir dårlig
feste for maling. Høvlede flater må rubbes/pusses før påføring av maling.


For å få et godt, langvarig resultat er det viktig at veggene vaskes grundig før
maling. Underlaget må være rent og tørt før påføring. Det bør legges to fyldige
strøk med ny maling/beis.

 

16/12/2016