Tips og råd

Svertesopp

16-12-2016_svertesopp_590x248.jpg

Svertesopp

Svertesopp er en fellesbetegnelse på sopp som danner blå til svarte misfarginger i ved og på overflaten til maling og lakk. Typisk utseende er svarte flekker på overflaten på yttervegger, i vinduskarmer og på andre flater som utsettes for fuktighet. Både soppens tråder og sporer er mørkfargede. Soppen er ikke farlig for treverket, men kosmetisk kan den virke skjemmende, fordi den opptrer som svarte prikker/felter på treverket eller malingsfilmen. Det forekommer at det sitter svertesoppsporer i det nye treverket man kjøper.

De siste årene har svertesopp blitt et økende problem, pga mildere og våtere klima, samt valg av lysere farger på hus. Fordi overflatetemperatur på mørke vegger kan stige til 70-80° er ikke disse like utsatt. På lysere overflater vil du ikke oppnå samme varme, og soppen som trives i et fuktig klima vil derfor overleve.

LØSNING:
Ny kledning bør behandles før eller snarest mulig etter oppføring. Materialene bør lagres tørt. Jo lenger kledningen står ubehandlet jo mer sannsynlig er det at den må vaskes før det påføres maling/beis. Når det er svertesopp på filmen må dette vaskes vekk med egnet vaskemiddel, Unirens 1-2-3, Soppvask eller Klorin blandet 1:10.

Soppsporene kan også utvikle seg og vokse gjennom filmen. I så fall bør man pusse ned til bart treverk. Det er også en mulighet å bruke en mørk farge. Soppen synes ikke like godt, samt at det blir mindre sopp pga høyere overflatetemperatur.

16/12/2016